ntm24 » Rodzaje bólu » Przyczyny i rodzaje bólu

Przyczyny i rodzaje bólu

Problemy z bólem
Jak podają statystyki, co dziesiąta osoba cierpi z powodu migreny, a co czwarta – z powodu bólu pleców. Co czwarty Polak doświadcza przewlekłego bólu, z czego 1/3 osób cierpi na silne bóle. Połowa pacjentów chorych na nowotwory zmaga się z bólem każdego dnia.Rodzaje bólu

Najpowszechniejszy jest tzw. ból ostry, który pojawia się nagle, na skutek urazu, czy zabiegu chirurgicznego i jest spowodowany zapaleniem bądź uszkodzeniem tkanek. Często towarzyszy mu niepokój. Ból ten mija po wyleczeniu choroby czy urazu, ale może także przeobrazić się w ból chroniczny (przewlekły).
Ból chroniczny może trwać latami. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ból przewlekły jest chorobą, którą trzeba leczyć. Tymczasem u 50-80 procent pacjentów nie jest on leczony, bądź jest leczony nieprawidłowo.
Ból somatyczny jest wywołany przez podrażnienie zakończeń czuciowych nerwów rdzeniowych odpowiedzialnych za odczuwanie bólu.  Jest ostry lub tępy, ale łatwiejszy do opisania i chory może podać jego lokalizację (np. ból przy zapaleniu wyrostka).
Ból trzewny powstaje poprzez podrażnienie receptorów w narządach wewnętrznych, zwykle jest tępy, a choremu trudno określić jego dokładną lokalizację.
Ból neuropatyczny występuje na skutek uszkodzeń centralnego bądź obwodowego układu nerwowego. Zwykle określany jest jako intensywny lub kłujący.Jak powstaje uczucie bólu?

Ból receptorowy powstaje poprzez podrażnienie receptorów bólowych w tkankach. Dzieje się tak na przykład na skutek urazu i postępującego w danym miejscu stanu zapalnego. Z receptora bólowego wysyłany jest impuls nerwowy do mózgu. Licznie wytwarzane w miejscu urazu prostaglandyny wzmacniają ten impuls i powodują nasilenie bólu. Taki ból można w pełni wyleczyć.
Nieco inaczej wygląda w przypadku bólu neuropatycznego, który nie ma na celu poinformowanie nas o chorobie organizmu, a jest sygnałem uszkodzonego układu nerwowego. Do tego rodzaju bólu lekarze zaliczają bóle korzonkowe, fantomowe, neuralgię półpaścową czy neuropatię cukrzycową.


Dlaczego boli?

Ból spełnia w organizmie określone funkcje – gdy stajemy zbyt blisko ognia, ostrzega nas przed niebezpieczeństwem, bądź informuje o chorobie czy złym stanie któregoś z narządów w ciele. Ból, który trwa krótko, zmusza nas do przekierowania uwagi na własne ciało, podjęcia leczenia i mija wraz z chorobą, jest bólem dosyć pożytecznym.
Jednakże bywa, że po wyleczeniu choroby ból nie ustępuje. Jeżeli dolegliwości bólowe utrzymują się ponad 3 miesiące, wtedy lekarze mówią o bólu przewlekłym. Taki ból może towarzyszyć wielu chorobom np.: zmianom zwyrodnieniowym stawów, chorobom reumatycznym, migrenie, neuralgiom, nowotworom. Gdy mamy do czynienia z bólem przewlekłym leczenie powinno być podwójne – dotyczyć zarówno przyczyny bólu, jak i samego bólu.

Ból zabiera radość życia

Ból przewlekły znacznie pogarsza jakość życia i odbiera radość codzienności. Jest powodem stresu, zaburza pracę wszystkich układów, często jest także przyczyną nasilającej się bezsenności, utraty apetytu, rozdrażnienia. Bywa, że chory cierpi tak bardzo z powodu bólu, że nie jest w stanie myśleć o niczym innym, nie może pracować, nawiązywać normalnych relacji, za to zamyka się w sobie i izoluje od świata, albo staje się agresywny.


Pamiętaj! Jeżeli bólowi towarzyszy obrzęk, temperatura, nudności, wymioty, zawroty głowy czy inne dodatkowe dolegliwości,  należy się skonsultować z lekarzem. Natomiast w przypadku silnego bólu występującego w klatce piersiowej, nagłego bólu głowy, ostrego bólu oka czy brzucha, należy natychmiast zwrócić się o pomoc do lekarza!


Istnieją różne metody leczenia bólu. Najpowszechniejszą z nich jest farmakologia, która jednak niesie ze sobą ryzyko wystąpienia poważnych skutków ubocznych, ponadto ingerując w organizm, nie pozostaje bez wpływu na jego funkcjonowanie.

Więcej na temat: Leczenie bólu

Bezpieczną metodą o bardzo wysokiej skuteczności jest elektrostymulacja, stosowana od wielu lat, jako terapia przeciwbólowa. 


Przeczytaj także: