ntm24 » Opinie » Powszechny problem

Powszechny problem

Problem nietrzymania moczu jest problemem powszechnym, chociaż ze względu na swoją specyfikę nie jest to problem, o którym się często mówi. W przypadku zaobserwowania incydentów z nietrzymaniem moczu koniecznie skonsultuj się z lekarzem specjalistą – może to być twój ginekolog prowadzący, może też być lekarz ogólny. Jeżeli z jakiś powodów nie możesz bądź nie chcesz skonsultować się z lekarzem specjalistą możesz rozpocząć rehabilitację sama, jednakże kluczową sprawą jest tutaj rozpoznanie rodzaju nietrzymania moczu, który dotyczy ciebie. W tym celu skorzystaj z naszego tego testu do autodiagnozy.


Przeczytaj także: