ntm24 » Fakty » Bóle krzyża

Bóle krzyża

Najczęściej bóle krzyża (68 na 1000 osób)  występują wśród rasy białej kaukaskiej. Wśród rasy czarnej współczynnik ten wynosi jedynie 38. Im jesteśmy starsi, tym zwiększa się ryzyko dolegliwości – wśród dorosłych wynosi obo 20%, a wśród osób powyżej 65. roku życia wzrasta nawet do 49 %.


Przeczytaj także: